IFIC

 
   Carlos Lacasta LLacer  
   Profesor de Investigación, CSIC  
   Unidad Experimental  
     
  E-mail:  
  Phone: +34.963543490 
     
Actividad:  Sensor development, HL-LHC ATLAS detector upgrades (https://ific.uv.es/sct), medical physics (https://ific.uv.es/iris).


Last Updated June 27, 2022
WebMaster (webmaster@ific.uv.es)
© IFIC 2022