IFIC

 
   Esteban Fullana Torregrosa  
   Contratado Proyecto, CSIC  
   Unidad Experimental  
     
  E-mail:  
     
Actividad:  Top mass measurements, Jet measurements, Future Colliders.


Last Updated June 27, 2022
WebMaster (webmaster@ific.uv.es)
© IFIC 2022