IFIC

 
   Juan A. Fuster Verdú  
   Profesor de Investigación, CSIC  
   Unidad Experimental  
     
  E-mail:  
  Phone: +34.963543492 
     
Actividad:  ATLAS: top-quark properties, top-quark mass with tt+1jet; Future accelerators, Linear colliders: ILC+CLIC & feasibility/design physics studies; Medical applications of accelerators


Last Updated June 27, 2022
WebMaster (webmaster@ific.uv.es)
© IFIC 2022